The results of the competition 2021

under construction

Sekce č. 1 (Section No. 1), Sekce odborných prací didaktických a multimediálních (Multimedia and didactic works)

Generální tajemník / Secretary: 

Členové / Members: 

1. Místo – absolutní výtěz / 1st place – absolute winner

 

Podsekce 1/ part 1

1. ST 

2. ND 

3. RD 

            

Podsekce 2/ part 2

1. ST 

2. ND 

3. RD 

Special Price –

Ostatní/Others

 

 

Sekce č. 2 (Section No.2), Sekce technicky – odborných prací (Technical and expert works)

Generální tajemník / Secretary:

Členové / Members : 

Podsekce 1/ part 1

1. ST

2. ND

3. RD

Podsekce 2/ part 2

1. ST

2. ND

3. RD

Ostatní/Others