The results of the competition 2018

Sekce č. 1 (Section No. 1), Sekce odborných prací didaktických a multimediálních (Multimedia and didactic works)

Generální tajemník / Secretary: Mgr. Lenka Benediktová

Členové / Members: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., Mgr. Jan Fadrhonc, PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., Saleh Hadi Muhammad, Ph.D., Dr. Waldemar Lib

Podsekce 1/ part 1

1. ST

Silvia Pavlíková; Michaela Laurová; Petrana Poloncová (UMB) Lidová řemesla a lidové tradice v primárním vzdělávání (Folk crafts and folk traditions in early education)           

2. ND

Yulia Solovyeva (VLSU) Zkušenosti se zaváděním projektu „GEOMETRICKÝ NÁVRH“ pro děti s SPU (About the experience of development and implementation of the course program „geometrical design“for gifted children and children with special educational needs)            

3. RD

Lucie Vostrá, Kateřina Liptáková (UJEP) Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol (Manual Dexterity and Creativity of Pre-service Kindergarten Teachers)             

Podsekce 2/ part 2

1. ST

Shamyshev Anton A., Ovcherov Andrey P. (VLSU) Aplikace pro organizaci konferencí (Mobile application for organization of the conference)

2. ND

Lenka Jirků (ZCU) Využití technologií v rámci školních poznávacích zájezdů (Use of technologies for school educational excursions)       

3. RD

Chris Zotos, Dionysia Arvanitaki, Gorogia Eleni (Greece, ASPETE), How Android can find its place in a learning environment?

Ostatní/Others

Klára Šašková (ZCU) Samo vytvrzovací modelovací hmoty ve výuce na 1. stupni ZŠ (Use of modeling clay in primary education)

Veronika Pléhová (MU) Hravé stolování (Playful dining) – Ocenění poroty

Pinelopi Tsakoumagkou (Univ. Patras) Umění: Interdisciplinární přístup (Art: An interdisciplinary approach)

Pavlína Kotková (ZCU) Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni (Using craft activities in Maths classes at primary schools)

Dionysia Arvanitaki (ASPETE) Vytváření videa jako výuková technika pro výuku historie v primárním vzdělávání (Video Creation as a teaching technique for the History Lesson in primary education)

Natalia Timakova (VLSU) ART – terapie, praxe u osob s cerebrovaskulární poruchou (Art-therapy practice in cognitive functions rehabilitation in persons suffered cerebrovascular diseases) – Ocenění poroty

Martin Červený (ZCU) Tvorba her na konceptu serious games a jejich využití ve vzdělávání

Alexandros Tsompanakis (ASPETE) Pedagogické přínosy využití videa jako vzdělávacího nástroje pro výuku historie (Pedagogical Benefits of Video Creation as an Educational Tool for the History Lesson)

Jiří Kratochvíl (ZCU) Vzdělávací kurz pro výuku předmětu Multimédia pro vzdělávání 1    

Chris Zotos (ASPETE) Role sociálních médií v moderním vzdělávání (The Role of Social Media in Modern Education)

Bohuslav Bílý (ZCU) Tvorba interaktivní 3D animace (Creation of an interactive 3D animation)

Eva Rothová (ZCU) Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem, se zaměřením na oblast orientace v prostoru (Development of Preschool Children’s Pre-Mathematical Notions in Relation to Movement Focusing on Spacial Orientation)

 

Sekce č. 2 (Section No.2), Sekce technicky – odborných prací (Technical and expert works)

Generální tajemník / Secretary: Mgr. Jan Frank

Členové / Members : doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Ing. Jindřich Korytář, Mgr. Jan Janovec, Ph.D.,  Ing. Tomasz Warzocha

Podsekce 1/ part 1

1. ST

Barbora Gubáni; Marie Košinová (JCU) Matematická motanice (Mathematical label game)

2. ND

Anna Solecka, Andżelika Sereda (UR) (Didaktický model sluneční soustavy) Didactic model of the Solar Systém 

3. RD

Lara Koglot (UPR, Slovenie) Projetová výuka v primárním vzdělávání – mosty ze špaget (Early learning of the technique in the form of a project work by model  PUD-BJ- from idea to the product  –  “Bridges from  spaghetti”)

Podsekce 2/ part 2

1. ST

Magdalena Szczepanek, Karolina Pudełko (UR) Dělej něco za nic – elektrická kytara a zesilovač (Make something for nothing – electric guitar and amplifier)  

2. ND

Miroslav Kopecký (UKF) Techniky restaurace používané na obnovení historického rádiového přijímače (Restaurant techniques used for restoring the historical radio receiver)

3. RD

Jakub Knopp (MU) RC model automobilu (RC car model)

Ostatní/Others

Jan Topinka; Vladislav Merhout; Pavel Ešner;  (ZCU) “Superlavička” (Superbench)

Daniel Tuček (UKF) Theremin

Petr Spáčl (MU) Detektor kouře (Smoke detector)

Martin Hofman; Michal Randa (ZCU) Hydraulická ruka (Hydraulic hand);

Ferdinand Szemla (MU) Raketoplán (Space shuttle model)

Juraj Jakubjak (UKF) Kvantitatívny posudok zdvihu softvérom NIOSH a formulárom MAC v stavebníctve

Luka Artelj (SSTS, Slovenie) Druhá verze solárního dronu (Projectwork of model PUD-BJ »From idea to product« Solar airplane dron II)

Miroslav Zíka (ZCU) Didaktická hra pro výuku dopravní výchovy (Didactic game for traffic education)

Juraj Comorek (UKF) Osobní ochranné zařízení, jako ochrana proti úrazu a chorobám (Personal protective equipment as protection against occupational accidents and diseases)

Lukáš Vaněk (UKF) Vyuzitie IKT pri  vybere materiálu na hudobný nastroj Kalimba

Tomáš Průcha (ZCU) Výuka bezpečnostní ch protokolů… (Experience with the use of educational game in the teaching of network security at high school)

Filip Frank (ZCU) Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů