Olympiáda techniky Plzeň 2022

Proceedings Of Abstracts – Olympiáda techniky 2022 – download – ISBN 978-80-261-1091-0

 

Results of 2022: The expert jury evaluated the contributions of the 16th year

 

bachelor or diploma work

1.
Pavla Motyčková Karpíšková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Technické materiály – výrobky pro 6. až 7. třídu ZŠ

2.

Tomáš Mašek, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Tvorba online kurzu k předmětu KMT/GKOA v kontextu vzdělávání

3.
Sára Lochmanová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Zkoumání vlastností modelovacích hmot v kontextu předškolního vzdělávání

 

didactic technical works

1.
Martyna Klepacz, – University of Rzeszów, College of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Poland,
Wytrzymałe konstrukcje – budowa mostu w szkole podstawowej

and

Bc. Vladislav Klouda – Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni,
Gravitační piškvorky

2.
Vojtěch Gilar, – Ostravská univerzita, Katedra technické a pracovní výchovy,
Van de Graaff generator

and

Jan Knetl, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni,
Didaktická pomůcka pro výuku pneumatických systémů a automatizace

3.
Martin Mikuda – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta,
Trebuchet a jeho využití ve výuce

Award for the most interesting video presentation (public vote close, total voters: 167)
Wiktoria Gierlak, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Gra terenowa dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej – 71 votes!

 

Participants:

Bachelor/Master thesis

Tereza Štěchová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Zábavná příprava pokrmů v předškolním vzdělávání

Anastasia Griva, Christos Zotos and Stefanos Armakolas, University of Patras – Department of Education and Social Work, Greece
The Utilization Of Stem Methodology And The New Role Of The Teacher

Sára Lochmanová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Zkoumání vlastností modelovacích hmot v kontextu předškolního vzdělávání

Mgr. Jana Nedvědová a PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Herní činnosti v matematice

Pavla Motyčková Karpíšková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Technické materiály – výrobky pro 6. až 7. třídu ZŠ

Tomáš Mašek, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Tvorba online kurzu k předmětu KMT/GKOA v kontextu vzdělávání

Jana Háková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Konstrukční stavebnice jako prostředek pro rozvoj technické gramotnosti u dětí předškolního věku

František Váňa a Mgr. Tomáš Průcha, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Sférické fotografie ve virtuální realitě/Spherical photos in virtual reality

Kateřina Švejdová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Výuka v oblasti Člověk a jeho svět v kontextu využití digitálních technologií

Roman Ludvík, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
The French Revolution via gamification

 

Other Works and PhD thesis 

Róbert Glézl, Masarykova univerzita, Katedra technické a informační výchovy
Ako LED pás mení farbu?

Wiktoria Gierlak, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Gra terenowa dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej

Ing. Luděk Sladký, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni,
Didaktické pomůcky v oblasti odborného elektrotechnického vzdělávání

Jan Knetl, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Didaktická pomůcka pro výuku pneumatických systémů a automatizace

Filippou Glykeria, Anastasia Sothriou, Eleni Armakola, University of Patras and University of Athens, Greece
The use of innovative technology in special education: Occupational therapy intervention and daily life

Bc. Vladislav Klouda, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Gravitační piškvorky

Vojtěch Gilar, Ostravská univerzita, Katedra technické a pracovní výchovy
Van de Graaff generator

Martyna Klepacz, University of Rzeszów, College of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Poland
Wytrzymałe konstrukcje – budowa mostu w szkole podstawowej

Bc. Jan Kaňka a Bc. Pavel Honzík, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Hmyzí domek

Bc. Tomáš Kindelmann, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Didactic tools for children on traffic signs

Bc. Kateřina Vasko, DiS. , Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Experimentování s hydrogelem na základní škole

Martin Mikuda, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Trebuchet a jeho využití ve výuce

Bc. Ingrid Vácová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Design a konstruování v technickém vzdělávání na ZŠ

Mgr. Pavel Moc , Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Manipulator programming Foxone in Technical Education

 

Academic and Guarantors

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Dr Stefanos Armakolas, University of Patras, Department of Education and Social Work, Greece
Mgr. Tomáš Průcha, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Masarykova univerzita, Katedra technické a informační výchovy
Dr. Tomasz Warchoł, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D., Ostravská univerzita, Katedra technické a pracovní výchovy
dr Waldemar Lib, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Mgr. Miroslav Zíka, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Katedra výpočetní a didaktické techniky
Mgr. Tomáš Sosna, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Dr. Krystian Tuczyński, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland