About conference

Conference organiser

President of Conference

PaedDr. Petr Mach, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Honorary chairman of the conference

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, University of West Bohemia, CZ

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. , University of West Bohemia, CZ

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SK

The Scientific Committee

Prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

Dr. Hab. Prof. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, PL

dr. Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski, PL

Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, CZ

doc. PaedDr. Jana Depešová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK

Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, CZ

Doc. PaedDr. Viera Tomková. Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SK

Prof.Ph.D.Ph.D. Jozica Bezjak, University of Primorska, SI

Prof. Leonidas Gomatos, Higher School of Pedagogical & Technological Education, GR

Stefanos Armakolas PhD, Laboratory personnel, Higher School of Pedagogical & Technological Education, GR

Mgr. Miroslav Šebo, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SK

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Programme Committee

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Mgr. Daniel Aichinger, Ph.D.

Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D.

Mgr. Pavel Moc

Bc. Marcela Lukšíková

Students of the Faculty of Education

Contact adress

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
FPE ZČU v Plzni
Olympiáda techniky Plzeň
Klatovská 51
306 14 Plzen
Czech Republic