About conference

Conference organiser

President of Conference

PaedDr. Petr Mach, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Honorary chairman of the conference

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, University of West Bohemia, CZ

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. , University of West Bohemia, CZ

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SK

The Scientific Committee

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

PaedDr. Ján Stebila, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK

PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, CZ

Dr. Hab. Prof. Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, PL

dr. Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski, PL

Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, CZ

doc. PaedDr. Jana Depešová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK

Mgr. Martin Havelka, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, CZ

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, CZ

Doc. PaedDr. Viera Tomková. Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SK

Prof.Ph.D.Ph.D. Jozica Bezjak, University of Primorska, SI

Prof. Leonidas Gomatos, Higher School of Pedagogical & Technological Education, GR

PhD.st. Stefanos Armakolas, Laboratory personnel, Higher School of Pedagogical & Technological Education, GR

Mgr. Miroslav Šebo, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, SK

Programme Committee

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Ing. Jindřich Korytář

Marcela Lukšíková

 

Students of the Faculty of Education

Contact adress

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
FPE ZČU v Plzni
Olympiáda techniky Plzeň 2016
Klatovská 51
306 14 Plzen
Czech Republic