Important information

Conference guide – PDF

Deadlines

Registration deadline for authors: 30.4.2020. 11.10.2020 (included)

Abstract Submission Deadline: 30.4.2020. 11.10.2020(included)

Paper Submission Deadline: 30.7.2020  Send article to the journal „Inovace a technologie ve vzdělávání“

Conference venue

The conference is held in the congress centerMoving Station“ (Plzeň – Jižní předměstí/Pilsen – Southern Suburb)

Moving Station – Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí