Olympiáda techniky Plzeň 2024 – results

Proceedings Of Abstracts – Olympiáda techniky 2024 – download

 

Results of 2024: The expert jury evaluated the contributions of the 18th year

 

Multimedia and didactic works

1. Place

Tomáš Hegedűs, Daniel Trsťan – Education of students in the field of interdisciplinary education using micro:bit microcontrollers (Edukácia žiakov v oblasti interdisciplinárneho vzdelávania pomocou mikrokontrolérov micro:bit)

Bc. Benjamín Kovács – Microcontrollers in Education (Mikrokontroléry vo vzdelávaní)

Bc. Martina Ďurianová, Bc. Nina Betinová, Bc. Sandra Halmešová – Developing technical skills of primary education students through exploring the cultural heritage of Slovakia (Rozvíjanie technických zručností žiakov primárneho vzdelávania prostredníctvom poznávania kultúrneho dedičstva Slovenska)

2. Place

Bc. Lucie Bláhová – An online escape game focused on selected topics of the new RVP for informatics for elementary school (2nd grade) (On-line úniková hra zaměřená na vybraná témata nového RVP pro informatiku do ZŠ (2. stupeň)

Patrycja Goszka, Patryk Michałek, Agnieszka Sot – Reclaiming Childhood Joy: An Adventure in the World of Escape Room (Znovuzískání dětské radosti: Dobrodružství ve světě únikových místností)

3. Palce

Maria Ioanna Tsalamida, MSc., Zotos Christos, MSc.- Internet Addiction in Relation to Depression Among Students (Závislost na internetu ve vztahu k depresi mezi studenty)

Armakolas Iosif – Internet Addiction in Relation to Depression Among Students (Závislost na internetu ve vztahu k depresi mezi studenty)

Participans

Stefanos Armakolas MSc, PhD, Griva Anastasia, MSc, PHD Candidate – The Effect Of Using Ai In Education:  An Empirical Study Conducted In Greek Private High Schools (Vliv používání AI ve vzdělávání: Empirická studie provedená na řeckých soukromých středních školách)

Bc. Tomáš Mašek – Development of a Moodle online course for the subject of KMT/GKOB (Vývoj online kurzu Moodle pro předmět KMT/GKOB)

Bc. Pavel Mach– Firearms in Czech society, defence education at primary school (Střelné zbraně v české společnosti, branná výchova na základní škole)

Zotos Christos, MSc, Thomais Stavrou, MSc – Internet Pornography Consumption and Its Psychological Effects on Adolescents (Internetová pornografie a její psychologické dopady na dospívající)

Maria Mitroulia, MSc, PhDc, Aikaterini Plota, Stratoulias Ichalis – The Relationship of Digital Literacy with E-Health (Vztah digitální gramotnosti a E-Health)

Bc. Ligkos  Vasilis – The using of the means of technology and information in teaching of subjects of Primary School in Greece and in Czech Republic (Využívání technických výukových prostředků ve výuce předmětů na ZŠ v Řecku a v ČR)

Bc. Karolína Zábranská, DiS. – Environmental gamebook as educational aid for lower primary school (Environmentální gamebook jako učební pomůcka pro 1. stupeň ZŠ)

Bc. Tomáš Valovič – School QR workshop (Školní QR dílna)

Adéla Kůsová – Topics for work activities connecting Man and the world of work with digital technologies and their verification in practice with children in the 1st grade of elementary school (Náměty pro pracovní činnosti propojující Člověk a svět práce s digitálními technologiemi a jejich ověření v praxi s dětmi na 1. stupni ZŠ)

Václava Bulínová – The ability of children in kindergarten to transform a dimension (Schopnost dětí v mateřské škole transformovat dimenzi)

Kamila Drbalová, Anežka Policerová – Paper Foldink Tasks – Eye-tracking Study (Metody instruktáže v eye-trackingové studie)

Petr Sysel – A web application to support the teaching of algorithmization (Webová aplikace pro podporu výuky algoritmizace)

Bc. Klára Lekešová – Programming well-known board games using the BBC micro:bit (Programování známých společenských her pomocí BBC micro:bit)

Bc. Libor Šmíd, Bc. Filip Sedlačko, Bc. Adéla Neverklová, Bc. Dominika Pudilová a Petra Ivaničová – Set of Arduino projects for measuring physical quantities (Set of Arduino projects for measuring physical quantities)

Jonáš Turek – Current trends in automotive industry (Současné trendy v automobilovém průmyslu)

Vojtěch Jaroš – Civil protection in primary school education (Civilní ochrana ve vzdělávání žáků základní školy)

Bc. Petr Breit – A set of examples for teaching 3D modelling in the online application Onshape  (Sada příkladů pro výuku 3D modelování v online aplikaci Onshape)

PaedDr. Erik Krajinčák – Technical education in secondary schools in an online environment (Technické vzdelávanie na stredných školách v online prostredí)

Jury:

Secretary: Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D.

Members: Stefanos Armakolas MSc, PhD., Mgr. Ružena Čiliaková, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD., dr Waldemar Lib, Marcin Musioł, dr, dr Ewelina Kawiak, Mgr. Pavel Moc, Ph.D., PaedDr. Erik Krajinčák, Ing. Tetjana Tomášková, Ph.D.

Didactic technical works

1. Place

Zuzana Greiplová – Make it yourself: Catalog of instructions for making didactic aids for the first grade of elementary school (Vyrob si sám: Katalog návodů na výrobu didaktických pomůcek pro první stupeň základní školy)

Karla Policarová – A model of a wind power plant for primary school teaching (Model větrné elektrárny pro výuku na základní škole)

Bc. Martin Mikuda – Modular tool for teaching physics and technical education (Modulární pomůcka pro výuku fyziky a technické výchovy)

2. Place

Kamila Pilch, Justyna Dubeńska – Sturdy structures made of paper – dependence of strength on the shape of structural elements (Pevné papírové konstrukce – závislost pevnosti na tvaru konstrukčních prvků)

Wiktoria Gierlak – Manufacturing and using wool (Výroba a použití vlny)

3. Place

Małgorzata Kosińska, Iwona Smietana Bedan – Creative Sewing as teacher support in early childhood and pre-school education – enchanted windows (Kreativní šití jako podpora učitele v raném dětství a předškolní výchově – začarovaná okna)

Vojtěch Soukup, Jonáš Turek – A working model of a steam engine of our own design (Funkční model parního stroje vlastní konstrukce)

Participans

Karolína Špendlová – Use of ceramic clay in work activity lessons at primary school level 1 (Využití keramické hlíny v hodinách pracovních činností na 1. stupni ZŠ)

Vojtěch Soukup – Manipulation automaton in primary education (Manipulační automat v primárním vzdělávání)

Bc. Tomáš Ungr – Intelligent electrical installations in primary school education (Inteligentní elektroinstalace ve výuce na ZŠ)

Irena Příkazská – Plastic materials in the context of reuse in teaching in the 5th grade (Plastové materiály v kontextu opětovného využití ve výuce v 5. třídě ZŠ)

Eliška Nowaková – Cutting as an instrument for the development of fine motor skills in kindergarten (Stříhání jako prostředek rozvoje jemné motoriky v MŠ)

Klaudia Czuba, Magdalena Szuba – Hydraulic cylinders in practice – excavator model (Hydraulické válce v praxi – model rypadla)

Bc. Jan Šíd – Energy self-sufficient outdoor classroom (Energeticky soběstačná venkovní učebna)

Bc. Zuzana Pinkrová – Enviromental board game for lower-secondary school (Enviromentální stolní hra pro druhý stupeň ZŠ)

Agata Kaczmarska, Oliwia Mackowicz – NauczajMY, a little about the project from students for students            (NaučMě, něco málo o projektu od studentů pro studenty)

Monika Siwik, Weronika Namysło – An outdoor game inspired by game shows and games from various corners of the world (Venkovní hra inspirovaná herními pořady a hrami z různých koutů světa)

Kateřina Hrbková, Martin Honsig – Production of climbing holds and their testing (Výroba lezeckých chytů a jejich testování)

Lenka Mocová – The effect of trap type, season and baiting on the visitation of the trapping facility by black game (Vliv typu pasti, ročního období a vnadění na návštěvnost odchytového zařízení černou zvěří)

Michal Beránek – Plinko (Plinko)

Bc. Vanessa Kantnerová – Set of games (Soubor her)

Sofia Slepkovská. Emília Šlepkovská – Inventions, Discoveries And History Of Air Transport Vehicles With The Application Of The STEAM Strategy (Vynálezy, objavy a história leteckých dopravných prostriedkov s uplatnením stratégie STEAM)

Štěpánka Ebrová a David Ulč – Balance board for physical education (Balanční deska)

Jury:

Secretary: Mgr. et Mgr. Eliška Homutová

Members: PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., Mgr. Tomáš Sosna, Ing. Martin Dosedla, Ph.D., dr inż. Tomasz Warzocha, dr Hewilia Hetmańczyk, Mgr. Jitka Šťastná, Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Mgr. Daniel Aichinger, Ph.D.