Olympiáda techniky Plzeň 2021

Technologies Contest Pilsen 2021

This international contest is hold with support of University of West Bohemia in Pilsen, Pilsen Municipality, Czech Didac company and Confederation of Industry of the Czech Republic

Guarantees of the contest are:

  • rector of University of West Bohemia in Pilsen
    doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
  • dean of the Faculty of Education
    doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
  • Mayor of the City of Pilsen (in preparation)
    Mgr. Martin Baxa

The contest will be carried with support of companies:
Techmania Science Center o.p.s., Hobero s.r.o., KV elektro. and TAKTIK International, s.r.o.

The medial partner of the contest is

Český Rozhlas Plzeň.

 

Results of 2021: The expert jury evaluated the contributions of the 15th year

The best didactic work:

1.

Eliška Homutová, University of West Bohemia, Faculty of Education
The role of child museums in science education at primary school.

2.

Kateřina Zábranská, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Využití hydrogelu v kontextu pěstitelských prací

3.

Eliška VaculíkováMichaela Kubíková, Nicole Šafrová, Gabriela Štíchová, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 
Technický obrazový návod očima studentů 1. st.

The best technical work:

1.

Lukáš Slovák, Katedra Studií Lidského Pohybu, Ostravská univerzita
Tipp Topp

2.

Tomáš Kindelmann, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Wooden chess table with backlit game board

3.

Anna Nowak, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki
Waga szalkowa

3.

Gabriela Nováková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta
Obkreslovací šablony pro výuku biologie člověka na základní a střední škole

 

Award for the most interesting video presentation (public vote close, deadline 30.6.2021, total voters: 617)

Elvina Burganova, Yelabuga Institute of Kazan (Volga region) Federal University
Interactive technologies in teaching English vocabulary (on the basis of mental adjectives and their derivatives) – 103 votes!

Participants:

Bachelor/Master thesis – students with video presentation

 

Michaela Dorušková, Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická
Pilotní ověřování nového kurikula předmětu Technika na základních školách

Gabriela Nováková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta
Obkreslovací šablony pro výuku biologie člověka na základní a střední škole

Yakovleva Alina Sergeevna, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Humanitarian Institute, Department of Personality Psychology and Special Pedagogy
Interactive game as a means of preventing dysgraphia in younger schoolchildren with mental retardation

Nozhnina Anastasia Andreevna, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Humanitarian Institute, Department of Personality Psychology and Special Pedagogy
Production Of The Product „Sensory Box“ With Young Children With Delayed Psycho-Speech Development

Dominik Stuchlý, Katedra technické a informační výchovy, PedF, Masarykova univerzita
Tvorba vzdělávací virtuální prohlídky pro základní školy

Markéta Bártová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Vlastnosti PLA vláken a využití 3D tiskáren v technickém vzdělávání

Pavla Motyčková Karpíšková, Fakulta pedagogická ZČU – Plzeň
Technické materiály – výrobky pro 6. až 7. třídu ZŠ

Eva Slavíková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Algoritmické myšlení v kontextu matematických úloh na 1.st. ZŠ

Oskina Julia Sergeevna, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Humanitarian Institute, Department of Personality Psychology and Special Pedagogy
Embroidery as the development of fine motor skills in preschool children with severe speech disorder.

Jakub Pál, Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická
Home Automation

Studentova Varvara, Department of Technology and Economic education of Pedagogical institute of Vladimir State University
Making a Creative Educational Environment for Students in Training Sessions

Ingrid Vácová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Design a konstruování v technickém vzdělávání na ZŠ

Tomáš Kindelmann, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Wooden chess table with backlit game board

Jiří Vondrovic, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Multimedia for education and concept maps in the educational process

Kristína Komárová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií
Working environment in vocational training

Iveta Vacíková, Fakulta pedagogická, Západočeské univerzity v Plzni
Zapojení dítěte s PAS do pracovních činností na základní škole speciální

Petra Vaňková, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Přírodní materiál a jeho využití v pracovních činnostech na 1. stupni základní školy

L. A. Bardina, VLSU, Institute for Humanities, Department of Personality Psychology and Special Need Pedagogy
Creation Of Velcro Technologies As A Means Of Forming Skills Of Use Of Suggested-Appropriate Constructions In Senior Preschoolers With ONR Ⅲ Level

Marie Mrázová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Energetické zdroje: didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce fyziky

Ibragimova Chulpan Rifkatovna, Elabuga Institute of Kazan Federal University
The use of interactive board „Smart board“ in teaching english

Eliška Homutová, University of West Bohemia, Faculty of Education
The role of child museums in science education at primary school

Maria Stathopoulou, School of Pedagogical and Technological Education, Patras, Greece (ASPETE)
Classroom seating arrangement: The impact on educational choices

Helena Běláčová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin pracovních činností

Kateřina Audesová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Motivace dětí předškolního věku k sebeobslužným dovednostem – stravování 

Simonova Aleksandra Evgenievna, Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Humanitarian Institute, Department of Personality Psychology and Special Pedagogy
Using the kinusaiga technique to develop fine motor skills in children.

Dana Partynglová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Creation of experimental activities on the research of solid materials for the 78th Kindergarten Pilsen

Iveta Baselidesová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Rozvoj technické gramotnosti v rámci organizovaných mimoškolních aktivit

Merinova Rufina Damirovna, Yelabuga Institute of Kazan federal university,Department of English Philology and Intercultural Communication 
The use of mobile phone at the lesson of a foreign language

Pavlína Černá, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Úlohy rekreační matematiky

Dominik Frolík, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Covid-Game

Marcela Hájková, JČU, České Budějovice
Vzorkovnice dřeva

Kateřina Zábranská, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Využití hydrogelu v kontextu pěstitelských prací

Denisa Rieneslová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Schopnost dětí řešit různé typy labyrintů

Bára Málková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Researchers‘ cultivation work at the University of Hradešice

Daniela Cvíčelová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií
Význam pojmových máp pri osvojovaní si vedomostí vo vyučovacom predmete technika

Other Works and PhD thesis – students with video presentation

 

Michaela Ažaltovičová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií
Nadväznosť technického vzdelávania na základných a stredných školách (PhD thesis)

Pavel Moc, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Industrial PLC in technical education as motivational tool (PhD thesis)

Lukáš Slovák, Katedra Studií Lidského Pohybu, Ostravská univerzita
Tipp Topp

Róbert Glézl, Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta MUNI v Brne
Výuka moderných technológií na základných školách – Potleskový spínač

Zuzana Korandová, JCU, Katedra aplikované fyziky a techniky
Jewelry boxes

Elvina Burganova, Yelabuga Institute of Kazan (Volga region) Federal University
Interactive technologies in teaching English vocabulary (on the basis of mental adjectives and their derivatives)

Jana Hlavová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Didactic aids The Little Prince 

Dana Bláhová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Gamebook as an interactive teaching aid

Anna Nowak, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki
Waga szalkowa

Josef Šmíd, Katedra technické a informační výchovy, PedF, Masarykova univerzita
Virtual Reality and Its Application in Secondary Education

Kateřina Zábranská, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Strojní opracování materiálu (CNC Frézka)

Eliška VaculíkováMichaela Kubíková, Nicole Šafrová, Gabriela Štíchová, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 
Technický obrazový návod očima studentů 1. st.

Jakub Knopp, MUNI – PedF – Katedra technické a informační výchovy
3D tištěné puzzle se skenovatelným QR kódem

 

Bachelor/Master thesis or Other Works  – students without video presentation

 

Miroslava Dušková, Fakulta pedagogická ZČU – Plzeň
Manual polystyrene foam cutter

Anastasia Griva, University of Patras
Distance Based Laboratory Specialty Courses

Papakonstantinou Nikolaos, ASPETE, Patras
Distance Based Laboratory Specialty Courses

Olga Georgiadou, Computer Engineering and Informatics Department, Patras
The design and development of platforms and educational applications and new perspectives in distance Education

Athina Kazana, ASPETE, Patras
The design and development of platforms and educational applications. New perspectives in distance Education

Maria Mitroulia, University of Patras
Sustainability Education via Open Educational Resources

Gkorogias Georgios, University of Patras
Sustainability Education via Open Educational Resources

Zotos Chris, ASPETE, Patras
Sustainability Education via Open Educational Resources

Nikita Lozhkin, Vladimir State University, Department of Technological and Economic Education
Additional Education at School as an Optional Component Educational Process

Academic and Guarantors

Prof. Lyubov Kulygina (Любовь Кулыгина), Department of Technology and Economic education of Pedagogical institute of Vladimir State University
Making a Creative Educational Environment For Students in Training Sessions

Ing. Martin Dosedla, Ph.D., Katedra technické a informační výchovy, PedF, Masarykova univerzita
Tvorba vzdělávací virtuální prohlídky pro základní školy

Mgr. Vaclav Tvaruzka, Ph.D., University of Ostrava
Výroba fyzikální hračky

Stefanos Armakolas, Ph.D., ASPETE, Patras and University of West Bohemia in Pilsen
1) The design and development of platforms and educational applications and new perspectives in distance Education,

2) Distance Based Laboratory Specialty Courses

Prof. Leonidas Gomatos, Ph.D., School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)
Classroom seating arrangement: The impact on educational choices

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Schopnost dětí řešit různé typy labyrintů

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. PaedDr. Viera Tomková,Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

doc. PaedDr. Gabiel Bánesz, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mgr. Jan Janovec, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Technický obrazový návod očima studentů učitelství 1. st.

dr Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Pedagogiki
Waga szalkowa