Olympiáda techniky Plzeň 2022

Technologies Contest Pilsen 2022

This international contest is hold with support of University of West Bohemia in Pilsen, Pilsen Municipality, Czech Didac company and Confederation of Industry of the Czech Republic

Guarantees of the contest are:

  • rector of University of West Bohemia in Pilsen
    doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
  • dean of the Faculty of Education
    doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
  • Mayor of the City of Pilsen
    Mgr. Pavel Šindelář

The contest will be carried with support of companies:
KV elektro and TAKTIK International, s.r.o.

The medial partner of the contest is

Český rozhlas Plzeň.

Results of 2022: The expert jury evaluated the contributions of the 16th year

Proceedings Of Abstracts – Olympiáda techniky 2022 – download – ISBN 978-80-261-1091-0

bachelor or diploma work

1.
Pavla Motyčková Karpíšková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Technické materiály – výrobky pro 6. až 7. třídu ZŠ

2.

Tomáš Mašek, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Tvorba online kurzu k předmětu KMT/GKOA v kontextu vzdělávání

3.
Sára Lochmanová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Zkoumání vlastností modelovacích hmot v kontextu předškolního vzdělávání

didactic technical works

1.
Martyna Klepacz, – University of Rzeszów, College of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Poland,
Wytrzymałe konstrukcje – budowa mostu w szkole podstawowej

and

Bc. Vladislav Klouda – Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni,
Gravitační piškvorky

2.
Vojtěch Gilar, – Ostravská univerzita, Katedra technické a pracovní výchovy,
Van de Graaff generator

and

Jan Knetl, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni,
Didaktická pomůcka pro výuku pneumatických systémů a automatizace

3.
Martin Mikuda – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta,
Trebuchet a jeho využití ve výuce

Award for the most interesting video presentation (public vote close, total voters: 167)
Wiktoria Gierlak, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Gra terenowa dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej – 71 votes!

Participants:

Bachelor/Master thesis

Tereza Štěchová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Zábavná příprava pokrmů v předškolním vzdělávání

Anastasia Griva, Christos Zotos and Stefanos Armakolas, University of Patras – Department of Education and Social Work, Greece
The Utilization Of Stem Methodology And The New Role Of The Teacher

Sára Lochmanová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Zkoumání vlastností modelovacích hmot v kontextu předškolního vzdělávání

Mgr. Jana Nedvědová a PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Herní činnosti v matematice

Pavla Motyčková Karpíšková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Technické materiály – výrobky pro 6. až 7. třídu ZŠ

Tomáš Mašek, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Tvorba online kurzu k předmětu KMT/GKOA v kontextu vzdělávání

Jana Háková, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Konstrukční stavebnice jako prostředek pro rozvoj technické gramotnosti u dětí předškolního věku

František Váňa a Mgr. Tomáš Průcha, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Sférické fotografie ve virtuální realitě/Spherical photos in virtual reality

Kateřina Švejdová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Výuka v oblasti Člověk a jeho svět v kontextu využití digitálních technologií

Roman Ludvík, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
The French Revolution via gamification

Other Works and PhD thesis 

Róbert Glézl, Masarykova univerzita, Katedra technické a informační výchovy
Ako LED pás mení farbu?

Wiktoria Gierlak, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Gra terenowa dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej

Ing. Luděk Sladký, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni,
Didaktické pomůcky v oblasti odborného elektrotechnického vzdělávání

Jan Knetl, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Didaktická pomůcka pro výuku pneumatických systémů a automatizace

Filippou Glykeria, Anastasia Sothriou, Eleni Armakola, University of Patras and University of Athens, Greece
The use of innovative technology in special education: Occupational therapy intervention and daily life

Bc. Vladislav Klouda, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Gravitační piškvorky

Vojtěch Gilar, Ostravská univerzita, Katedra technické a pracovní výchovy
Van de Graaff generator

Martyna Klepacz, University of Rzeszów, College of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Poland
Wytrzymałe konstrukcje – budowa mostu w szkole podstawowej

Bc. Jan Kaňka a Bc. Pavel Honzík, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Hmyzí domek

Bc. Tomáš Kindelmann, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Didactic tools for children on traffic signs

Bc. Kateřina Vasko, DiS. , Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Experimentování s hydrogelem na základní škole

Martin Mikuda, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Trebuchet a jeho využití ve výuce

Bc. Ingrid Vácová, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Design a konstruování v technickém vzdělávání na ZŠ

Mgr. Pavel Moc , Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
Manipulator programming Foxone in Technical Education

Academic and Guarantors

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Dr Stefanos Armakolas, University of Patras, Department of Education and Social Work, Greece
Mgr. Tomáš Průcha, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Masarykova univerzita, Katedra technické a informační výchovy
Dr. Tomasz Warchoł, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D., Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D., Ostravská univerzita, Katedra technické a pracovní výchovy
dr Waldemar Lib, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland
Mgr. Miroslav Zíka, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Katedra výpočetní a didaktické techniky
Mgr. Tomáš Sosna, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Dr. Krystian Tuczyński, University of Rzeszów, Institute of Pedagogy, Poland