Olympiáda techniky 2018

Akce byla uspořádána a za finanční podpory Západočeské univerzity v Plzni, statutárního města Plzně a sponzorů.
Grant SVK1-2018-023, Olympiáda techniky Plzeň 2018, Západočeská univerzita v Plzni
Finanční podpora projektu v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU v r. 2018

sponzoři

 

Olympiáda techniky 2018 – photos – full resolution (850 MB)

Tisková zpráva Olympiáda techniky – 2018 (PDF)

 

Conference starts 22. May 2018 at 8:00.

The Department of Mathematics, Physics and Technical education – section of Technical education at the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen – International scientific and technical conference associated with a show and competition of works by students of technical education:

Technologies Contest Pilsen 2018

This international contest is hold with support of University of West Bohemia in Pilsen, Pilsen Municipality, Czech Didac company and Confederation of Industry of the Czech Republic

Guarantees of the contest are:

  • rector of University of West Bohemia in Pilsen
    doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
  • dean of the Faculty of Education
    RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
  • Mayor of the City of Pilsen
    Martin Zrzavecký.

The contest will be carried with support of companies:
Pilsen Steel s.r.o., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o., Techmania Science Center o.p.s., Hobero s.r.o. a KV elektro.

The medial partner of the contest is

Český Rozhlas Plzeň.

The contest will be in Pilsen in 22th and 23th May 2018.

Sekce č. 1 (Section No. 1), Sekce odborných prací didaktických a multimediálních (Multimedia and didactic works)

Generální tajemník / Secretary: Mgr. Lenka Benediktová

Členové / Members: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., Mgr. Jan Fadrhonc, PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., Saleh Hadi Muhammad, Ph.D., Dr. Waldemar Lib

Podsekce 1/ part 1

1. ST

Silvia Pavlíková; Michaela Laurová; Petrana Poloncová (UMB) Lidová řemesla a lidové tradice v primárním vzdělávání (Folk crafts and folk traditions in early education)           

2. ND

Yulia Solovyeva (VLSU) Zkušenosti se zaváděním projektu „GEOMETRICKÝ NÁVRH“ pro děti s SPU (About the experience of development and implementation of the course program „geometrical design“for gifted children and children with special educational needs)            

3. RD

Lucie Vostrá, Kateřina Liptáková (UJEP) Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol (Manual Dexterity and Creativity of Pre-service Kindergarten Teachers)             

Podsekce 2/ part 2

1. ST

Shamyshev Anton A., Ovcherov Andrey P. (VLSU) Aplikace pro organizaci konferencí (Mobile application for organization of the conference)

2. ND

Lenka Jirků (ZCU) Využití technologií v rámci školních poznávacích zájezdů (Use of technologies for school educational excursions)       

3. RD

Chris Zotos, Dionysia Arvanitaki, Gorogia Eleni (Greece, ASPETE), How Android can find its place in a learning environment?

Ostatní/Others

Klára Šašková (ZCU) Samo vytvrzovací modelovací hmoty ve výuce na 1. stupni ZŠ (Use of modeling clay in primary education)

Veronika Pléhová (MU) Hravé stolování (Playful dining) – Ocenění poroty

Pinelopi Tsakoumagkou (Univ. Patras) Umění: Interdisciplinární přístup (Art: An interdisciplinary approach)

Pavlína Kotková (ZCU) Využití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupni (Using craft activities in Maths classes at primary schools)

Dionysia Arvanitaki (ASPETE) Vytváření videa jako výuková technika pro výuku historie v primárním vzdělávání (Video Creation as a teaching technique for the History Lesson in primary education)

Natalia Timakova (VLSU) ART – terapie, praxe u osob s cerebrovaskulární poruchou (Art-therapy practice in cognitive functions rehabilitation in persons suffered cerebrovascular diseases) – Ocenění poroty

Martin Červený (ZCU) Tvorba her na konceptu serious games a jejich využití ve vzdělávání

Alexandros Tsompanakis (ASPETE) Pedagogické přínosy využití videa jako vzdělávacího nástroje pro výuku historie (Pedagogical Benefits of Video Creation as an Educational Tool for the History Lesson)

Jiří Kratochvíl (ZCU) Vzdělávací kurz pro výuku předmětu Multimédia pro vzdělávání 1    

Chris Zotos (ASPETE) Role sociálních médií v moderním vzdělávání (The Role of Social Media in Modern Education)

Bohuslav Bílý (ZCU) Tvorba interaktivní 3D animace (Creation of an interactive 3D animation)

Eva Rothová (ZCU) Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem, se zaměřením na oblast orientace v prostoru (Development of Preschool Children’s Pre-Mathematical Notions in Relation to Movement Focusing on Spacial Orientation)

 

Sekce č. 2 (Section No.2), Sekce technicky – odborných prací (Technical and expert works)

Generální tajemník / Secretary: Mgr. Jan Frank

Členové / Members : doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., Ing. Jindřich Korytář, Mgr. Jan Janovec, Ph.D.,  Ing. Tomasz Warzocha

Podsekce 1/ part 1

1. ST

Barbora Gubáni; Marie Košinová (JCU) Matematická motanice (Mathematical label game)

2. ND

Anna Solecka, Andżelika Sereda (UR) (Didaktický model sluneční soustavy) Didactic model of the Solar Systém 

3. RD

Lara Koglot (UPR, Slovenie) Projetová výuka v primárním vzdělávání – mosty ze špaget (Early learning of the technique in the form of a project work by model  PUD-BJ- from idea to the product  –  “Bridges from  spaghetti”)

Podsekce 2/ part 2

1. ST

Magdalena Szczepanek, Karolina Pudełko (UR) Dělej něco za nic – elektrická kytara a zesilovač (Make something for nothing – electric guitar and amplifier)  

2. ND

Miroslav Kopecký (UKF) Techniky restaurace používané na obnovení historického rádiového přijímače (Restaurant techniques used for restoring the historical radio receiver)

3. RD

Jakub Knopp (MU) RC model automobilu (RC car model)

Ostatní/Others

Jan Topinka; Vladislav Merhout; Pavel Ešner;  (ZCU) “Superlavička” (Superbench)

Daniel Tuček (UKF) Theremin

Petr Spáčl (MU) Detektor kouře (Smoke detector)

Martin Hofman; Michal Randa (ZCU) Hydraulická ruka (Hydraulic hand);

Ferdinand Szemla (MU) Raketoplán (Space shuttle model)

Juraj Jakubjak (UKF) Kvantitatívny posudok zdvihu softvérom NIOSH a formulárom MAC v stavebníctve

Luka Artelj (SSTS, Slovenie) Druhá verze solárního dronu (Projectwork of model PUD-BJ »From idea to product« Solar airplane dron II)

Miroslav Zíka (ZCU) Didaktická hra pro výuku dopravní výchovy (Didactic game for traffic education)

Juraj Comorek (UKF) Osobní ochranné zařízení, jako ochrana proti úrazu a chorobám (Personal protective equipment as protection against occupational accidents and diseases)

Lukáš Vaněk (UKF) Vyuzitie IKT pri  vybere materiálu na hudobný nastroj Kalimba

Tomáš Průcha (ZCU) Výuka bezpečnostní ch protokolů… (Experience with the use of educational game in the teaching of network security at high school)

Filip Frank (ZCU) Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů

 

Tisková zpráva 2018

Matematická motanice nebo aplikace pro organizování poznávacích zájezdů. Studenti technických učitelských oborů představili své projekty

Dvanáctý ročník Olympiády techniky Plzeň uspořádala ve dnech 22. a 23. května katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z deseti univerzit z šesti států. První den konference představili studenti v plzeňském kongresovém centru Vienna House Easy Pilsen své soutěžní projekty. Z domácích byla nejúspěšnější Lenka Jirků, která získala druhé místo s aplikací pro organizaci poznávacích zájezdů v kategorii didaktických a multimediálních prací pro vyšší stupeň ZŠ. Cílem akce je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku, upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání a na aktuální trendy ve výuce technických předmětů.

Tým studentů Západočeské univerzity představil dřevěnou rustikální lavičku s interaktivními funkcemi pro přístup na popularizační obsah portálu www.bavsevedou.zcu.cz a určenou zároveň pro dobíjení mobilních zařízení. Lavička bude k dispozici studentům Fakulty pedagogické na Klatovské třídě. Velké téma sociálních médií ve vzdělávání přiblížil student Chris Zotos z řecké vysoké pedagogické školy v Patře. Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol je aktuální téma, kterému se věnovali studentky Lucie Vostrá a Kateřina Liptáková z ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. O tom, jak lze efektivně organizovat za pomocí ICT školní poznávací zájezdy, referovala studentka Lenka Jirků z domácí Fakulty pedagogické.

„Sekce odborně didaktických prací byla plná zajímavých studentských konstrukčních počinů. Přítomné velice zaujal výstup a výrobek studentek Magdaleny Szczepanek a Karoliny Pudełko z univerzity v Rzeszówe, které předvedly elektrickou kytaru vyrobenou z tenisové rakety, včetně vlastní konstrukce elektronkového zesilovače,“ popisuje Jan Krotký z organizačního týmu Olympiády techniky.  „Naši studenti Michal Randa a Martin Hofman demonstrovali projekt v rámci technického vzdělávání konstrukce jednoduchého hydraulického manipulátoru,“ doplňuje Jan Krotký. K vidění byla i konstrukce bezkontaktního hudebního nástroje Theremin, didaktický model sluneční soustavy, rekonstruované historické rádio a řada dalších prací.

Sekce technicky – odborných prací byla tradičně rozdělena porotou na dvě podsekce. Část prací více výukově zaměřených vyhrály studentky z Jihočeské univerzity Barbora Gubáni a Marie Košinová se svojí kreativní pomůckou pro upevňování učiva v rámci výuky matematiky, kterou nazvaly matematická motanice. Druhé místo obsadily Anna Solecká a Andželika Sereda z Polska s projektem didaktického modelu sluneční soustavy. Třetí místo bylo uděleno Laře Koglot ze slovinského Koperu, která představila projekt konstrukčních činností pro děti, spočívající ve výrobě konstrukce mostu ze špaget.

Mezi pracemi technického charakteru putuje první místo do Polska, a to Magdaleně Szczepanek a Karolině Pudełko za projekt elektrické kytary z rakety na tenis a zesilovače. Druhé místo porota udělila Miroslavu Kopeckému z Nitry za rekonstrukci radiového přijímače a třetí místo obsadil Jakub Knopp z Masarykovy univerzity za RC model závodního vozu.

Sekce prací didaktických a multimediálních byla porotou rozdělena na práce zapadající do konceptu rané školní a předškolní výchovy a na práce využitelné pro žáky druhého stupně a žáky starší. První místo si do Banské Bystrice odvážejí Silvie Pavlíková a Petrana Poloncová za Lidová řemesla a lidové tradice v primárním vzdělávání. Druhé místo získala Yulia Solovyeva z Ruska za geometrický návrh pro děti s poruchami učení. Třetí místo porota udělila Lucii Vostré a Kateřině Liptákové z univerzity v Ústí nad Labem za práci nazvanou Manuální šikovnost a tvořivost učitelů mateřských škol.

V podsekci s projekty využitelnými na vyšších stupních ZŠ byli nejúspěšnější Anton Shamyshev a Andrey Ovcherov z Ruska, druhé místo patří Lence Jirků ze ZČU za aplikaci pro organizaci poznávacích zájezdů a třetí místo putuje s Chrisem Zotosem a Dionysiou Arvanitaki do Řecka. Porota udělila i dvě speciální ceny, a to Veronice Pléhové z Brna za Hravé stolování a Natalii Timakové z Ruska za projekt ART – terapie, praxe u osob s cerebrovaskulární poruchou.

Konference, která se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a Svazu průmyslu a dopravy, byla zakončena prohlídkou nových expozic Techmania Science Center.

Kromě sborníku abstraktů organizátoři letos nově připravují také vydání prvního čísla časopisu s nejzajímavějšími příspěvky, určeného nejen pro odbornou pedagogickou veřejnost. Podrobné informace o letošním ročníku a sborník abstraktů jsou zveřejněny na adrese www.olympiadatechniky.cz.